Vyhľadávaniue

Poistenie a poisťovníctvo - celkovo 0 výsledkov

Nenašli ste firmu, ktorú hľadáte? Pozrite si iné odporúčané firmy, prípadne nám odporučte zaujímavé a kvalitné firmy z Vášho regiónu.


Poistenie a poisťovníctvo

Potrebujete nájsť kvalitné spoločnosti z odboru poistenie a poisťovníctvo na Slovensku? Rýchle a jednoduché vyhľadávanie podľa kľúčových slov a kategórií ako životné poistenie, úrazové poistenie, penzijné poistenie, dôchodkové sporenie, poistenie majetku, poistenie domácnosti, poisťovací makléri, PZP, povinné zmluvné poistenie na Slovensku.

Potrebujete služby Poisťovníctva? Vyberte si poistenie, poisťovňu aj služby presne podľa toho, na čo ste zamerali svoju pozornosť.  

Poistite sa zmluvne.  Poisťovateľ preberie riziko a v prípade vzniku poistnej udalosti Vám  poskytne poistné plnenie. Uzavrite si  komerčné poistenie- individuálne , súkromné poistenie v pisťovni, ktorej dôverujete a môžete sa na ňu spoľahnúť v rôznych životných situáciách.

Či už riešite dôchodkové, starobné, invalidné, úrazové, nemocenské, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, platenie poistného do rezervného fondu solidarity alebo verejné zdravotné poistenie vyberte si spoločnosť, ktorá je dôveryhodná.

Myslite aj na svoje vozidlo a vyberte si vhodné povinné zmluvné poistenie, majetkové poistenie pre svoje nehnuteľnosti a tiež poistenie zodpovednosti za škodu. Dôležitým je tiež rezervotvorné poistenie - účelom je tvorba rezervy na výplatu dohodnutých poistných plnení v budúcnosti  a rizikové poistenie .

Vyhľadajte si spoločnosť, kde si uzatvoríte tiež investičné, poistenie škody  a ďalšie finančné poistenia.  Rozhodnite sa, či sa chcete poistiť krátkodobo, dlhodobo alebo na dobu určitú, či neurčitú.

Jedno z najdôležitejších rozhodnutí je výber zdravotného poistenia. Rozhodnite sa pre jednu zo Slovenských zdravotných poisťovní: Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa.

V sociálnom poistení sa zaujímajte o starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie a dôchodkový systém. Pre tieto si môžete vybrať z poisťovní:  AEGON DSS, Allianz Slovenská DSS, AXA DSS, ČSOB DSS, ING DSS, VÚB - Generali DSS.

Jedinečný adresár firiem na Slovensku s podrobnými informáciami, kontaktnými údajmi a profesionálnymi videami. Najviac takýchto firiem nájdete v mestách Poistenie a poisťovníctvo Bratislava, Poistenie a poisťovníctvo Poprad, Poistenie a poisťovníctvo Prešov, Poistenie a poisťovníctvo Prievidza, Poistenie a poisťovníctvo Vranov nad Topľou, Poistenie a poisťovníctvo Kežmarok, Poistenie a poisťovníctvo Bardejov, Poistenie a poisťovníctvo Svidník, Poistenie a poisťovníctvo Púchov, Poistenie a poisťovníctvo Považská Bystrica a v ďalších.