Adresarfiriem.sk

Vybrané a odporúčané firmy od Adresarfiriem.sk

Adresarfiriem.sk – je adresár top firiem z daného regiónu! Odporúčame malých a stredných podnikateľov vo Vašom okolí. Malé a stredné podniky majú obmedzené možnosti byť uznané a odporúčané ako špičkové spoločnosti. Naši klienti využívajú širokú škálu výhod a príležitostí a môžu udržateľne zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a odlíšiť sa od svojich konkurentov. Podnikatelia očakávajú inovatívne služby v oblasti tvorby webových stránok, video marketingu a prítomnosti na trhu. Silné a dôveryhodné značky sú na Vašej strane pri tvorbe cross-mediálnych kampaní. Spolupracujeme s mediálnou skupinou Bauer Media Slovakia.

Naši mediálni partneri

Logo YouTube

Tí, ktorí sú nositeľmi ocenenia, sa môžu nazývať odporúčanými!

 

 

Už viac ako 300 spoločností má ocenenie od Adresarfiriem.sk. Je za tým profesionálny proces. Naša online redakcia momentálne uskutoční viac ako 1000 rozhovorov s potenciálnymi kandidátmi po celom Slovensku. Nezávisle od odboru podnikania – každá firma sa dá odporučiť. Pri rozhovoroch s podnikmi sa každý redaktor snaží identifikovať podniky, ktoré sú hodné ocenenia a odporúčania. Ak komunikácia prebieha na úrovni, podáme si ruky a ponúkneme množstvo možností ako byť úspešný.        

 

Spot 1 | Spot 2| Spot 3| Spot 4| Spot 5| Spot 6| Spot 7| Spot 8

 

NAŠE PRODUKTY

 

Adresarfiriem.sk

Produktové informácie [PDF]

 

Adresarfiriem.sk

   Tvorba webov [PDF]

 

Letakyaakcie.sk

 Produktové informácie [PDF]   

Cesta k profilu na Google [PDF]

Kulinarium.sk

Produktové informácie [PDF]

ShoppingTips.sk

Produktové informácie [PDF]

Zdravie&Fit.sk

Produktové informácie [PDF]

Remesla&Sluzby.sk

Produktové informácie [PDF]