Vyhľadávaniue

Elektromotory - celkovo 279 výsledkov

2MK Services s.r.o.

Dobšinského 6,
01008 Žilina

3KMI s.r.o.

Podjazdová I,
97101 Prievidza

ABIKO, s.r.o.

Werferova 6,
04011 Košice - mestská časť Juh

ABSOLUT POWER ENERGIA s.r.o.

Malohontská 61/22,
97901 Rimavská Sobota

AJAX Steel, s.r.o.

Stropkovská 62,
04011 Košice

AKU-BAT s.r.o.

Svätého Martina 4756/106,
91935 Hrnčiarovce nad Parnou

ALEXTRUCKCOM s.r.o.

Gusevova 26,
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Altech MS, s.r.o.

Budovateľská 752/21,
91904 Smolenice

ALTREND s. r. o.

Tehelná 2581/2,
92001 Hlohovec

AMAGAS s. r. o.

Slovenská 1539/12,
08501 Bardejov


ANECO s.r.o.

Užhorodská 14,
07101 Michalovce

ANSA - ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.

Tichá 227/6,
08301 Jakubovany

Antoš, s.r.o.

Krušinec 15,
091 01 Krušinec

Aprico, s.r.o.

Bottova 35/1,
01001 Žilina

ARIETE SLOVAKIA, s.r.o.

Račianska 22/A,
83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

ARM CONTROLS s.r.o.

Elektrárenská 1736/7,
01841 Dubnica nad Váhom

Askoll Slovakia s. r. o.

Potvorice 331,
91625 Potvorice

AstRal spedition s.r.o.

Moyzesova 7917/7,
92101 Piešťany

AT Elektro s. r. o.

Šalviová 46,
82101 Bratislava

AUTOS Žilina, s.r.o.

Košická 2,
01065 Žilina


B-ELEKTRO s.r.o.

Veľký Grob 40,
92527 Veľký Grob

B-MAINT s.r.o.

Fatranská 3,
04011 Košice

Balsys s. r. o.

Vrchteplá 65,
01705 Vrchteplá

Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.

Továrenská 49,
95301 Zlaté Moravce

Becker Slovakia s. r. o.

Kynceľová 1015,
97401 Banská Bystrica

Bel Power Solutions, s.r.o.

Areál ZTS 924,
01841 Dubnica nad Váhom

Best results s.r.o.

Roľnícka 187,
83107 Bratislava - mestská časť Vajnory

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Rybničná 40,
83554 Bratislava

BEZOB s.r.o.

A. H. Gavloviča 146/16,
97101 Prievidza

BIG SERVIS s.r.o.

Trnavská 517/13,
91943 Cífer

Elektromotory

Potrebujete nájsť kvalitné spoločnosti z odboru elektromotory na Slovensku? Rýchle a jednoduché vyhľadávanie podľa kľúčových slov a kategórií ako elektromotory jednofázové, elektromotory trojfázové, elektromotory do výbušného prostredia, elektromotory žeriavové, jednosmerné elektromotory, elektromotor na jednosmerný prúd, striedavý elektromotor, synchrónne elektromotory, elektromotory asynchrónne, krokové elektromotory, lineárne elektromotory, predaj elektromotorov, servis elektromotorov, výroba elektromotorov na Slovensku.

Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. na mechanický pohyb – rotačný pohyb (rotačný motor) alebo lineárny pohyb (lineárny motor).

Elektromotory využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus, ale existujú i motory založené na iných elektromechanických javoch napr. elektrostatika, piezoelektrický jav a pod. Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu. Túto silu nazývame Lorentzova sila.

Každý elektromotor sa skladá z dvoch základných častí – statickej čiže nepohybujúcej sa časti – statora, a pohyblivej časti (obvykle rotujúcej) rotora. V bežnom rotačnom motore je rotor umiestnený tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vyvíjali krútiaci moment prenášaný na rotor stroja. Tento krútiaci moment potom spôsobí rotáciu rotora, motor sa otáča a tým vykonáva mechanickú prácu.

Väčšina elektrických motorov je skonštruovaná na rotačnom princípe (jednoduchšia konštrukcia), ale existujú aj netočivé elektromotory, napr. lineárny elektromotor, kedy rotor stroja je tvorený statickými cievkami umiestnenými okolo vodiacej dráhy lineárneho stroja (rotor je ako keby rozvinutý do dĺžky a neotáča sa). V elektrickom točivom stroji sa rotujúca časť stroja nachádza obvykle vo vnútri, rovnomerne obklopená statorovým vinutím.

Jednosmerný elektromotor môže obsahovať pevne spojenú sadu elektromagnetov alebo magnetov umiestnených obvykle na rotore, pri striedavých asynchrónnych elektromotoroch (najbežnejší typ) je iné konštrukčné usporiadanie – ide o zvláštny elektrický obvod vo forme vodivej klietky v spojení nakrátko.

Jednosmerný elektromotor

Elektromotor na jednosmerný prúd.Motor s permanentnými magnetmije najjednoduchším motorom na jednosmerný prúd. Jeho stator je tvorený permanentným magnetom. Rotor tvorí elektromagnet s pólmi. Elektrický prúd je do cievok rotora privádzaný cez komutátor, čo je vlastne rotačný prepínač. Jeho úlohou je meniť polaritu elektrického prúdu a tým aj polaritu magnetického poľa prechádzajúceho cievkami. Počet prepínacích plôšok komutátora zodpovedá počtu cievok (najmenej dve). Konštrukcia komutátora zaisťuje, že sily pôsobiace na póly rotora majú stále rovnaký smer. V okamihu prepnutia polarity udržuje beh tohoto motora v správnom smere zotrvačnosť rotora. Počet pólov rotora ovplyvňuje plynulosť chodu motora, a silu potrebnú na jeho rozbeh (záberový moment). Čím viac pólov, tým plynulejší chod. Obvyklý počet je štyri.Vzhľadom na to, že výkon motora je závislý od veľkosti permanentného magnetu sa takáto konštrukcia používa len pre malé elektromotory. Využitie je na pohon ventilátorov používaných pri chladení v elektrotechnike, modelárske motorčeky pre pohon hračiek a pod. Výhodou motora s permanentným magnetom je možnosť meniť smer otáčania zmenou polarity napájania.Príkladom je motor s dvoma permanentnými magnetmi a dvojpólovým rotorom. Komutátor (oranžová farba) spôsobí zmenu smeru (zmenu polarity) prúdu + a − (− a +) po každom pootočení o 180°. Tým dôjde k zmene smeru indukčných siločiar v cievke.

Striedavý elektromotor

Elektromotor na striedavý prúd. Jeho vynálezcom je Nikola Tesla.

Synchrónny elektromotor

Trojfázový synchrónny elektromotor, šípky reprezentujú silové vektory generované interakciou magnetických polí statora a rotoraRotor elektromotora je tvorený magnetom alebo elektromagnetom, stator do ktorého je privádzaný striedavý elektrický prúd vytvára pulzné rotujúce magnetické pole. Rotor sa snaží udržať polohu súhlasiacu s týmto poľom. Magnet umiestnený v rotore sa snaží uchovať si svoju konštantnú polohu voči otáčavému magnetickému poľu vytvorenému prechodom striedavého elektrického prúdu cievkami statora.Synchrónne motory majú celý rad nevýhod – je potrebné ich roztočiť na pracovné otáčky iným strojom, alebo pomocným asynchrónnym rozbehovým vinutím. Pokiaľ pod záťažou stratia synchronizáciu s rotujúcim elektromagnetickým poľom, skokovo klesne ich výkon a zastavia sa. Preto sa používajú iba v špeciálnych prípadoch kedy sú ich nevýhody vyvážené požiadavkou na pravidelnosť otáčok. Zo synchrónneho motora sa vyvinul krokový motor a striedavý servomotor.

Krokový elektromotor

Krokový motor je špeciálny druh viacpólového synchrónného motora. Využíva sa predovšetkým tam kde je potrebné presne riadiť nie len otáčky, ale aj konkrétnu polohu rotora. Používajú sa v presnej mechanike, regulačnej technike, robotike a pod. Základny princíp krokového motora je – prúd prechádzajúci cievkou statora vytvorí magnetické pole, ktoré pritiahne opačný pól magnetu rotora. Motor je schopný v tejto polohe presne stáť. Vhodnou kombináciou zapojenia cievok vznikne rotujúce krokové magnetické pole, ktoré nielen otáča rotorom, ale zabezpečuje aj jeho presnú polohu voči statoru. Kvôli prechodovým javom je rýchlosť otáčania motora limitovaná. Pri jej prekročení motor začne strácať kroky.Podľa spôsobu riadenia krokových motorov rozoznávame unipolárne a bipolárne motory. Pri unipolárnom riadení prechádza prúd v jednom okamihu práve jednou cievkou. Výhodou je malý odber, nevýhodou malý krútiaci moment. Pri bipolárnom riadení prechádza prúd vždy dvoma protiľahlými cievkami s navzájom opačne orientovanými magnetickými poľami. Výhodou je väčší krútiaci moment, väčšia stabilita kroku, nevýhodou vyššia spotreba.

Asynchrónny elektromotor

Asynchrónny motor má oproti synchrónnemu inú konštrukciu rotora. Rotor sa obvykle skladá zo sady vodivých tyčí, usporiadaných do tvaru valcovej klietky. Tyče sú na koncoch vodivo spojené a rotor sa potom nazýva „kotva nakrátko“. Pri stojacom motore rotujúce magnetické pole statora budí (indukuje) v tyčiach rotora elektrické prúdy, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole rotora. Obe magnetické polia potom vzájomnou interakciou vytvárajú elektromotorickú silu. Otáčky rotora vzrastajú. Priblížením otáčok rotora „otáčkam“ magnetického poľa statora klesajú indukované prúdy a intenzita nimi vytváraného poľa, klesajú tým i otáčky rotora a zároveň točivý moment motora. Pokiaľ je motor aspoň minimálne zaťažený, nikdy nedosiahne otáčky danými frekvenciou napájacieho napätia – nikdy s nimi nebude synchrónny – z toho názov asynchrónny motor.Tento druh motora je v praxi najbežnejší. Používa sa v mnohých oblastiach priemyslu, dopravy, v domácnostiach. Jeho výkon sa pohybuje od stoviek wattov až do mnoho sto kilowattov. Tento druh motora postupne vytláča sériový elektromotor, používaný hlavne v pohonoch dopravných zariadení (jednosmerné napájanie je elektronicky pretransformované na striedavé).

Lineárny elektromotor

Lineárny elektromotor je mnohopólový elektromotor "v rozvinutom stave". Stator elektromotora je roztiahnutý do dĺžky. Motor sa netočí, pohyb je vykonávaný v rovine. Jedna časť lineárneho motora je inštalovaná v pohyblivej časti (rotor), druhá je súčasťou pohybovej dráhy (stator). Výhodou je že nemá zberač prúdu. Využíva sa napr. v doprave pre pohon vlakov na magnetickom vankúši (skúšobný okruh rýchlovlaku MAGLEV je vybudovaný pri Hamburgu v Nemecku).

Jedinečný adresár firiem na Slovensku s podrobnými informáciami, kontaktnými údajmi a profesionálnymi videami. Najviac takýchto firiem nájdete v mestách Elektromotory Bratislava, Elektromotory Košice, Elektromotory Dubnica nad Váhom, Elektromotory Žilina, Elektromotory Nitra, Elektromotory Prešov, Elektromotory Komárno, Elektromotory Piešťany, Elektromotory Bratislava - mestská časť Ružinov, Elektromotory Trenčín a v ďalších.