Zabudli ste heslo?
Nie ste zaregistrovaný?
Urobte tak!
Registrovaní používatelia
Kontakt

Kontakt:

Adresarfiriem.sk, a.s.
Majerská cesta č.60, 974 01 Banská Bystrica
email: adresarfiriem@adresarfiriem.sk

IČO: 44 610 904
IČ DPH SK2022751577
Číslo účtu: SK63 1100 0000 0026 2823 2121
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 956/S

Technická podpora a všeobecné informácie

Pre otázky, riešenia a návrhy na portáli adresarfiriem.sk kontaktujte kontakt@adresarfiriem.sk

Sídlo spoločnosti

Majerská cesta č.60, 974 01 Banská Bystrica
Email: obchod@adresarfiriem.sk

Ekonomické oddelenie

Majerská cesta č.60, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 471 36 38
Email: uctaren@adresarfiriem.sk

Obchodné oddelenie

Europa Business Center a.s.
Na troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel.+fax: +421 48 24 000 44
Email: obchod@adresarfiriem.sk

Dohľad nad dodržiavaním zákona č.22/2004 O elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, §4, písm..e), vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu (§2 písm.a) zákona č.128/2002Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z.)

Informácie o firmách zo Slovenska ako textové informácie, videá, IČ DPH číslo atď.

Adresarfiriem.sk je obchodný adresár firiem na Slovensku! Vďaka obrázkom, textovým popisom a firemným videám poskytujeme komplexný prehľad o slovenských firmách. Tu tiež môžete zistiť IČ DPH číslo ako aj obrat, počet zamestnancov, spoločníkov, osoby konajúce v mene spoločnosti a mnoho ďalších informácií.