VÚSAPL, a.s.

Novozámocká 179,
94905 Nitra
Zobraziť na mape
0907 737 477
dopyt@vusapl.sk
www.vusapl.sk

Video prezentácia

Fotogaléria

VÚSAPL, a.s. Nitra, 1VÚSAPL, a.s. Nitra, 1VÚSAPL, a.s. Nitra, 1

Založenie:

Spoločnosť VÚSAPL, a.s. je výnimočná svojou dlhoročnou tradíciou. Na slovenskom i zahraničnom trhu pôsobí od roku 1974. Spoločnosť v súčasnosti tvorí procesný systém riadenia 4 divízií.

Služby, produkty, špecializácia:

Dominantnou divíziou spoločnosti je Divízia certifikácie a skúšobných laboratórií.

Akreditované skúšobné laboratóriá sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle normy EN ISO/IEC 17025 na:
- skúšanie fyzikálnych, mechanických, chemických vlastností polymérov
- skúšanie výrobkov z plastov, skúšanie plastových dielov pre automobilový priemysel
- skúšanie ropných výrobkov a chemických látok

Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov má udelenú akreditáciu Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy ISO/IEC 17065 pod registračným osvedčením P-011.

Certifikačný orgán pôsobí tiež ako:
- Notifikovaná osoba 1479 na stavebné výrobky (Nariadenie EP a Rady 305/2011)
- Autorizovaná osoba SK06 podľa zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
- Autorizovaná osoba na Technické posudzovanie TP 06 v zmysle zákona 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch

Divízia vstrekovania - za obdobie svojej pôsobnosti získala cenné skúsenosti, vďaka čomu je dnes vysoko spoľahlivý dodávateľ presných a technologicky náročných výrobkov.

Divízia fólií a kompozitov sa zameriava na výrobu technických fólií technológiou vyfukovania vo forme hadicových a plochých fólií. Vyvíja a vyrába vysokoplnené materiály na báze polyolefínov a konštrukčných plastov vo vysokej kvalite, vo všetkých odtieňoch stupnice RAL aj v menších množstvách.

Divízia strojnej výroby používa vysoko progresívne metódy simulácie modelu a dizajnu pre vstrekované plastové výrobky, čím zákazníkovi poskytuje maximálne služby a skracuje dobu potrebnú na dodanie nástroja.

Zaujímavosti:

Tím tvoria skúsení odborníci, ktorí roky svojich skúseností vkladajú do skvele odvedenej práce. Diverzifikácia podnikateľských aktivít spoločnosti do niekoľkých výrobných odborov a služieb sa v súčasnom, rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí, javí ako významný faktor, ktorý znižuje podnikateľské riziká a zvyšuje ekonomickú stabilitu spoločnosti.

TOP prémiové firmy