izoNOVUM

Adresa: Kostiviarska cesta 43,
974 01 Banská Bystrica
  Zobraziť na mape

Založenie:

Spoločnosť izoNOVUM vznikla ako nová obchodná spoločnosť na slovenskom trhu v roku 2011, s cieľom vytvoriť médium, prostredníctvom ktorého sa na Slovensko dostanú stavebné materiály, ktoré majú jedinečnú a inovatívnu povahu, ale zatiaľ sú u nás úplne neznáme.

Spádová oblasť klientov:

Banskobystrický kraj

Služby, produkty, špecializácia:

- zvukové izolácie bytu a domu izoNOVUM
- striekaná korková izolácia SUBERTres
- mineralizovaná drevná štiepka CEMWOOD
- prémiová zvuková izolácia SILENCIUM

Väčšina produktov, ktoré prinášame na slovenský trh, boli ešte pred niekoľkými rokmi len vynálezmi na patentovej prihláške. Ich komerčné využitie nám umožnilo oboznámiť slovenskú verejnosť s ich existenciou a s ich výnimočnými vlastnosťami.

Sme mladá a flexibilná spoločnosť, ktorá už zanechala všetky neresti starých návykov a zvyklostí. V našej spoločnosti nepoznáme problém, ktorý sa nedá vyriešiť. Na každý Váš dopyt alebo otázku dokážeme odpovedať zmysluplne bez akýchkoľvek obchodníckych fígľov a zavádzania. Sme kvalifikovaní technici ale aj ľudskí obchodníci, ktorí privítajú Vaše výzvy. Sme otvorení novinkám a novým myšlienkam, preto je to, čo robíme pre nás samozrejmosťou.

Základný koncept stavebných materiálov sa nemenil počas mnohých stáročí. Práve v posledných desaťročiach prežívame prebudenie sa technologického vývoja a modernizácie v oblasti stavebných materiálov. V tomto období môžeme povedať, že v tejto oblasti sú predstavené nové elementy a komponenty, čo môžeme prirovnať malej revolúcii.

Materiály je možné nájsť v rôznych funkčných úlohách ako je izolovanie, tesnenie, ochrana pred hrdzou, ochrana pred požiarom a samozrejme je tu veľmi dlhý zoznam funkčnosti, ktoré nám umožňujú sústavne zvyšovať kvalitu stavebných konštrukcií a samotného bývania. Špecializácia sa jednotlivých materiálov len na určité funkčnosti spôsobila zvyšovanie nákladov a priniesla so sebou nutnosť kombinácie širokého pola stavebných materiálov, čoho dôsledkom je vyššia náročnosť správneho návrhu pre stavbárov a zákazníkov.

SUBERTres striekaná korková izolácia je výsledkom výskumu a vývoja, ktorý trval sedem rokov a je reakciou na súčasné požiadavky trhu. SUBERTres v sebe zahŕňa špecifické vlastnosti mnohých materiálov a ich kvality len v jednom produkte.
Tento materiál plnohodnotne nahrádza materiály a poskytuje nám ďalšie výhodné vlastnosti: elasticita, flexibilita, vodotesnosť, odolnosť voči plesniam, chemická nezávadnosť, trvácnosť, odolnosť voči soliam a kyselinám, oteruvzdornosť, tento dlhý zoznam prispieva k dôležitým úsporám na materiály a pracovnej záťaži oproti iným tradičným produktom.

SILENCIUM je inovatívna, jedinečná a ekologická zvuková izolácia pozostávajúca z najstarších stavebných materiálov sveta drevo a kameň – presnejšie kartónový papier a jemný piesok s vysokou objemovou hmotnosťou.

SILENCIUM umožňuje vďaka jeho vlastnostiam vytvárať vysoko účinné a pritom priestorovo nenáročné systémy odhlučnenia a v súčasnosti ponúka jedno z najvýhodnejších riešení v oblasti akustiky.

Zvuková izolácia SILENCIUM dokáže zabezpečiť požadovanú úroveň vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií podľa aktuálne platných technických noriem. Vďaka svojmu štíhlemu prevedeniu 10,5 resp. 15,5 mm umožňuje vytvárať ideálny kompromis medzi funkcionalitou a efektívnosťou.

Ocenenia:

izoNOVUM poskytuje v rámci svojich služieb komplexné technické poradenstvo. Súčasťou tohto rozšíreného servisu je aj technická podpora pre univerzálnu striekanú korkovú izoláciu SUBERTres. Produkty korkovej izolácie SUBERTres boli testované a skúšané hlavne v španielskych, francúzskych a talianskych inštitútoch. Výsledkom balíka skúšok je nespočetné množstvo skúšobných protokolov, ktoré poskytujú informácie k rôznych vlastnostiam ako: tepelná vodivosť, vzduchová nepriezvučnosť, odolnosť voči teplotám, rozťažnosť, priľnavosť k povrchom, vodotesnosť, odolnosť voči chemickým látkam, atď.
Na požiadanie Vám vieme predložiť výsledky laboratórnych testov pre jednotlivé vlastnosti.

Zaujímavosti:

Zvyšovanie kvality nášho života je priamo späté s kvalitou nášho životného priestoru – obydlia, kde trávime väčšinu nášho života. Každý človek má svoje základné potreby a medzi ne patrí prirodzene aj potreba bývania. Starostlivosť o samých seba zahŕňa nielen starostlivosť o náš zovňajšok, ale aj o náš životný priestor, ktorý je pre nás druhou ochrannou vrstvou hneď po našej pokožke.

V našom životnom priestore v našom obydlí trávime najdlhšie obdobie nášho života, preto pre každého z nás je prirodzené si ho sústavne zveľaďovať a zvyšovať kvalitu, komfort bývania. Naše obydlie plní veľmi široké spektrum funkcií – prístrešok, miesto pre stretávanie sa rodiny a samozrejme aj oáza oddychu.

Je jednoduché napodobňovať iných a zaoberať sa bežnými vecami. Pre nás je výzvou zaoberať sa, učiť sa a robiť osvetu so stavebnými materiálmi, ktoré tu ešte nikdy neboli a pritom ponúkať na oko veľmi jednoduchú a plnohodnotnú kvalitu našich služieb pre každého z Vás. Myslíme si, že vždy je možné niečo zlepšovať a to platí aj pre stavebníctvo a stavebné materiály.

Otázka