GARIUS, s.r.o.

Pri Podlužianke 3,
93401 Levice
Zobraziť na mape
0903 219 471
garius@garius.sk
www.garius.sk

Video prezentácia

Založenie:

Súkromná bezpečnostná služba GARIUS, s.r.o. vznikla v roku 2013 odlúčením od SBS PORON, s.r.o., ktorá vznikla v roku 1991. Ako firma prevádzkujúca bezpečnostné služby fungujeme od roku 1995.

Spádová oblasť klientov:

Zabezpečujeme ochranu firiem, osôb, objektov, tranzitov v rámci celého Slovenska.

Služby, produkty, špecializácia:

Ponúkame:
- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
- ochrana osoby
- ochrana majetku a osoby pri preprave
- ochrana prepravy majetku a osoby
- zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
(verejné zhromaždenia, športové alebo kultúrne podujatia)
- prevádzkovanie zabezpečovacieho a poplachového systému
- vypracúvanie plánu ochrany
- monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

Zabezpečujeme:
- fyzickú ochranu závodov, podnikov, výrobných hál, stavieb
- dozor nad plynovými kotolňami a ich obsluhu
- fyzickú ochranu v kombinácii s kamerovým systémom
- diaľkové monitorovanie kamerových systémov
- ochranu objektov cvičenými strážnymi psami

Všetci naši zamestnanci sú spoľahliví, bezúhonní, nemajú záznam v registri trestov, sú odborne vyškolení a spôsobilí na výkon strážnej služby, čoho dôkazom je aj získanie preukazu o odbornej spôsobilosti pre prácu na úseku fyzickej ochrany majetku a osôb.

Výkon strážnej služby prevádzkujú povinne v uniforme,ktorú poskytujeme pracovníkom my, je nezameniteľne označená a ktorej súčasťou je obušok, tomfa, elektrický paralizér, slzotvorný sprej a putá. V prípade požiadavky zabezpečíme služobného strážneho psa.

Zaujímavosti:

Elektronický on-line obchádzkový systém

Toto zariadenie zabezpečuje kontrolu obchádzkovej činnosti strážnych pracovníkov okamžite on-line a nepretržite pomocou bezkontaktných elektronických čipov, umiestnených celoplošne na jednotlivých kontrolných stanovištiach v stráženom objekte. V spolupráci s moderným softwarom Kronos máte okamžitý prehľad o všetkých udalostiach, alarmových stavoch a monitorovaných obchádzkach.

Pracovník pri obchádzke a kontrole objektu sa identifikuje na kontrolných stanovištiach a zaznamenané dáta ( poloha a čas ) sú okamžite prostredníctvom GPRS siete prenášané do operačného strediska ( do 5 sekúnd ).

V prípade vynechania obchádzky sa táto skutočnosť okamžite elektronicky hlási v operačnom stredisku ako poplach, a následne sa realizuje náprava, resp. vysiela kontrola k stráženému objektu v telefonickej alebo fyzickej podobe.

Priebeh obchádzkovej činnosti v nami stráženom objekte je zaznamenávaný pultom centralizovanej ochrany a na požiadanie je možné poskytnúť údaje o obchádzkach (v elektronickej forme ) k nahliadnutiu odberateľovi.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 08:00 16:00
Utorok: 08:00 16:00
Streda: 08:00 16:00
Štvrtok: 08:00 16:00
Piatok: 08:00 16:00
Sobota: - -
Nedeľa: - -

Otázka

  Odoslať správu