FIFTIE, s.r.o.

Jána Bottu 3,
97401 Banská Bystrica
Zobraziť na mape
048/4156071
fiftie@fiftie.sk
www.fiftie.sk

Fotogaléria

FIFTIE, s.r.o. Banská Bystrica, 1FIFTIE, s.r.o. Banská Bystrica, 1

Založenie:

Zakladateľom spoločnosti je Ing. Milan Tlučák, ktorý podniká v oblasti vedenia účtovníctva a činnosti ekonomického a účtovného poradcu od roku 1997.

Služby, produkty, špecializácia:

Poskytované služby:
- účtovníctvo
- vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre platiteľov DPH i ostatných
- účtovné poradenstvo, kontrola účtovníctva / aj spätne /
- spracovanie účtovnej závierky
- vypracovanie interných smerníc a noriem
- vypracovanie výkazov o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch, súvahy a výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, podkladov k daňovému priznaniu
- zastupovanie v styku so správcom dane a poistného pri kontrolách
- vypracovanie stanoviska k účtovným problémom s dopadom na ekonomiku a dane
- príprava podkladov pre bankové úvery
- sprostredkovanie poistenia
- ekonomické poradenstvo
- zakladanie, transformácia a likvidácia spoločností
- pracovné zmluvy, registrácia v poisťovniach, výplaty zamestnancov, mesačné poistné výkazy, štvrťročné prehľady, ročné hlásenia a zúčtovania daní, ukončenia pracovného pomeru, odhlásenia z poisťovní, zápočtové listy

Otázka

  Odoslať správu