BB AQEX s.r.o.

Adresa: Stavebná 22,
97401 Banská Bystrica
  Zobraziť na mape

Fotogaléria

BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1

Založenie:

Firma BB AQEX s.r.o. bola založená 21.12.1992 zápisom do obchodného registra ako BB AQEX s.r.o. za účelom uspokojovania zákazníkov v oblasti odpadového hospodárstva.

Služby, produkty, špecializácia:

Počet zrealizovaných zariadení sa blíži k 15000 kusom. Komplexné služby firmy od vypracovania projektu cez zabezpečenie inžinierskej a dodávateľskej činnosti po finálnu technologickú dodávku zariadení prináša pre užívateľa nemalé výhody.

1. Vyrábame a uvádzame do činnosti, zabezpečujeme servis:
-biologické domové čistiarne s prevzdušňovaním BDČP 0,6 ÷ 40
-biodiskové čistiarne komunálnych odpadových vôd BDČ 0,6 ÷ 25
-lapače olejov LO(S) 1 ÷ 500
-lapače tukov LTC 1 ÷ 8, LTC 8 ZFL - so zhrabovaním a tlakovou flotáciou
-deemulgačné zariadenia zaolejovaných vôd DNZ 0,5 ÷ 15
-vodomerné šachty valcové a hranaté
-merné objekty (V - profil, Parshallov žľab)
-čerpacie stanice dažďových, splaškových, pitných a priemyselných vôd
-nádrže a zariadenia z plastov (PP, PE, PVC,...) podľa priania zákazníka, ktoré odolávajú kyselinám, zásadám a ropným látkam
-galvanické vane
-vzduchotechnické potrubia a zariadenia z plastov
-špeciálne výrobky z plastov (laboratórne stoly, stoly pre kartografiu, digestory, plastové neutralizačné koše, odvodňovacie koše,...)
-celoplastové rodinné bazény
-práčky vzduchu – absorbéry

2. Dodávame a realizujeme:
-kompletnú technologickú časť čistiarní odpadových vôd
-rôzne atypické zariadenia podľa návrhu zákazníka, prípadne podľa návrhu, ktorý spracuje naša firma na základe požiadavky zákazníka
-konštrukcie zastaraného technologického zariadenia existujúcich čistiarenských zariadení

3. Predávame:
-plastové materiály (dosky, rúry, zvarov. materiál z PP, PE, PVC, plexisklo, polykarbonát)
-kanalizačné a vodoinštalačné rozvody
-plastové a gumové hadice, tesniace materiály (gumy, tmely)
-armatúry vodárenské, plynárenské, kúrenárske a chemické
-plastové rošty
-zdravotechnické vybavenia budov (umývadlá, WC komplety ...)

Hospodárske informácie

BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica

Obchodné meno

BB AQEX s.r.o.

Sídlo

Stavebná 22, Banská Bystrica

PSČ

97401

IČO

31576290

IČ DPH

SK2020452885

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie

6 640,00€

Dátum vzniku

21.12.1992

Obrat spoločnosti2018: 686 888€

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Konateľ

Ing. Boris Lenkey

Konateľ

Ing. Ján Pecník

Konateľ

Ing. Martin Gonda

Konateľ

Ing. Tomáš Olejár

Spoločník

Ing. Boris Lenkey, podiel: 25%

Spoločník

Ing. Ján Pecník, podiel: 25%

Spoločník

Ing. Martin Gonda, podiel: 25%

Spoločník

Ing. Tomáš Olejár, podiel: 25%

čerpadlá Banská Bystrica okres čerpacia technika Banská Bystrica okres konštrukčné plasty Banská Bystrica okres strojárske plasty Banská Bystrica okres výroba plastov Banská Bystrica okres spracovanie plastov Banská Bystrica okres priemyselné armatúry Banská Bystrica okres zárezné prstence Banská Bystrica okres skrutkovania Banská Bystrica okres redukcia Banská Bystrica okres kompenzátory Banská Bystrica okres rúry Banská Bystrica okres rýchlospojky Banská Bystrica okres závitové fitingy Banská Bystrica okres nátrubky Banská Bystrica okres tvarovky Banská Bystrica okres t-kusy Banská Bystrica okres kuželové skrutkovanie Banská Bystrica okres príruby Banská Bystrica okres privarovacie fitingy Banská Bystrica okres letovacie fitingy Banská Bystrica okres guľové kohúty Banská Bystrica okres ihlové ventily Banská Bystrica okres spätné ventily Banská Bystrica okres upevňovacie objímky Banská Bystrica okres sťahovacie pásky Banská Bystrica okres lisovacie objímky Banská Bystrica okres hadicové armatúry Banská Bystrica okres trubkové spojky Banská Bystrica okres čistiarne odpadových vôd Banská Bystrica okres čistička vody Banská Bystrica okres ČOV Banská Bystrica okres domová čistička odpadových vôd Banská Bystrica okres osadenie ČOV Banská Bystrica okres biologická čistička Banská Bystrica okres hadice Banská Bystrica okres hadicové spony Banská Bystrica okres hadicové spojky Banská Bystrica okres

Napíšte nám!