BB AQEX s.r.o.

Adresa: Stavebná 22,
97401 Banská Bystrica
  Zobraziť na mape

Fotogaléria

BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica, 1

Založenie:

Firma BB AQEX s.r.o. bola založená 21.12.1992 zápisom do obchodného registra ako BB AQEX s.r.o. za účelom uspokojovania zákazníkov v oblasti odpadového hospodárstva.

Služby, produkty, špecializácia:

Počet zrealizovaných zariadení sa blíži k 15000 kusom. Komplexné služby firmy od vypracovania projektu cez zabezpečenie inžinierskej a dodávateľskej činnosti po finálnu technologickú dodávku zariadení prináša pre užívateľa nemalé výhody.

1. Vyrábame a uvádzame do činnosti, zabezpečujeme servis:
-biologické domové čistiarne s prevzdušňovaním BDČP 0,6 ÷ 40
-biodiskové čistiarne komunálnych odpadových vôd BDČ 0,6 ÷ 25
-lapače olejov LO(S) 1 ÷ 500
-lapače tukov LTC 1 ÷ 8, LTC 8 ZFL - so zhrabovaním a tlakovou flotáciou
-deemulgačné zariadenia zaolejovaných vôd DNZ 0,5 ÷ 15
-vodomerné šachty valcové a hranaté
-merné objekty (V - profil, Parshallov žľab)
-čerpacie stanice dažďových, splaškových, pitných a priemyselných vôd
-nádrže a zariadenia z plastov (PP, PE, PVC,...) podľa priania zákazníka, ktoré odolávajú kyselinám, zásadám a ropným látkam
-galvanické vane
-vzduchotechnické potrubia a zariadenia z plastov
-špeciálne výrobky z plastov (laboratórne stoly, stoly pre kartografiu, digestory, plastové neutralizačné koše, odvodňovacie koše,...)
-celoplastové rodinné bazény
-práčky vzduchu – absorbéry

2. Dodávame a realizujeme:
-kompletnú technologickú časť čistiarní odpadových vôd
-rôzne atypické zariadenia podľa návrhu zákazníka, prípadne podľa návrhu, ktorý spracuje naša firma na základe požiadavky zákazníka
-konštrukcie zastaraného technologického zariadenia existujúcich čistiarenských zariadení

3. Predávame:
-plastové materiály (dosky, rúry, zvarov. materiál z PP, PE, PVC, plexisklo, polykarbonát)
-kanalizačné a vodoinštalačné rozvody
-plastové a gumové hadice, tesniace materiály (gumy, tmely)
-armatúry vodárenské, plynárenské, kúrenárske a chemické
-plastové rošty
-zdravotechnické vybavenia budov (umývadlá, WC komplety ...)

Hospodárske informácie

BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica

Obchodné meno

BB AQEX s.r.o.

Sídlo

Stavebná 22, Banská Bystrica

PSČ

97401

IČO

31576290

IČ DPH

SK2020452885

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie

6 640,00€

Dátum vzniku

21.12.1992

Obrat spoločnosti2018: 686 888€

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Konateľ

Ing. Boris Lenkey

Konateľ

Ing. Ján Pecník

Konateľ

Ing. Martin Gonda

Konateľ

Ing. Tomáš Olejár

Spoločník

Ing. Boris Lenkey, podiel: 25%

Spoločník

Ing. Ján Pecník, podiel: 25%

Spoločník

Ing. Martin Gonda, podiel: 25%

Spoločník

Ing. Tomáš Olejár, podiel: 25%

Napíšte nám!