AZ FIN, spol. s r.o.

A.Rudnaya 21,
010 07 Žilina
Zobraziť na mape
0948 026 811
jancurova@azfin.sk
www.azfin.sk

Založenie:

Spoločnosť AZ FIN, SPOL. S R.O. bola založená v roku 2008

Počet zamestnancov:

O vaše služby sa starajú 4 profesionálni a vyškolení zamestnanci.

Spádová oblasť klientov:

V spoločnosti AZ FIN, spol. s r.o. vieme poskytnúť účtovnícke služby klientom z radov malých, stredných i veľkých podnikateľov a fyzických osôb. Spolupracujeme nie len so zákazníkmi zo Žiliny, ale i z celého Slovenska. Ak by ste sa chceli dohovoriť na podrobnostiach poskytovania našich služieb, radi sa s Vami stretneme. Je na Vás, či budete preferovať stretnutie v priestoroch Vašej firmy alebo rovno v našej kancelárii na ulici A. Rudnaya 21 v Žiline. Prajeme príjemnú cestu a tešíme sa na osobné stretnutie s Vami!

Služby, produkty, špecializácia:

AZ FIN, spol. s r.o. poskytuje komplexné služby pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v oblasti:
- spracovanie personálnej a mzdovej agendy
- vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
- spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z príjmu, daň z motorových vozidiel ,miestne dane..)
- analýza podnikových procesov pre ekonomické riadenie

Personálna agenda:
- administratíva spojená s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov
- vedenie osobných spisov zamestnancov
- prihlášky a odhlášky do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní
- spracovanie dochádzky vrátane kontroly a evidencie dokladov k neprítomnosti na pracovisku
- spracovanie štatistických hlásení

Mzdová agenda:
- výpočet miezd zamestnancov.
- spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
- spracovanie potvrdení pre nárok na nemocenské dávky zamestnancov
- spracovanie potvrdení pre nárok na dávku vnezamestnanosti vystúpených zamestnancov
- vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca
- spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Podvojné a jednoduché účtovníctvo:
- kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej
- spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné a jednoduché účtovníctvo
- vedenie účtovného denníka, vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie
- vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
- sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov
- vedenie pokladničnej knihy, vedenie knihy cenín
- evidencia DPH, spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
-spracovanie daňového priznania pre daň z príjmov
-spracovanie dane z motorových vozidiel , spracovanie dane z nehnuteľností

Otváracie hodiny:

Pondelok: 9:00 16:00
Utorok: 9:00 16:00
Streda: 9:00 16:00
Štvrtok: 9:00 16:00
Piatok: 9:00 16:00
Sobota: Zatvorené  
Nedeľa: Zatvorené  

Otázka

  Odoslať správu