AZ FIN, spol. s r.o.

Adresa: A.Rudnaya 21,
010 07 Žilina
  Zobraziť na mape

Služby, produkty, špecializácia:

AZ FIN, spol. s r.o. poskytuje komplexné služby pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v oblasti:
- spracovanie personálnej a mzdovej agendy
- vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
- spracovanie daňových priznaní

Personálna agenda:
- administratíva spojená s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním
- vedenie osobných spisov zamestnancov
- zabezpečovanie plnenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a DPS
- zabezpečenie podkladov pre odvody za prípadné neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS
- spracovanie dochádzky vrátane kontroly a evidencie dokladov k neprítomnosti na pracovisku
- predkladanie podkladov k štatistickým hláseniam

Mzdová agenda:
- výpočet miezd zamestnancov podľa platnej legislatívy, zrážky z miezd zamestnancov
- spracovanie podkladov pre odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov
- spracovanie výplatných pások zamestnancov, výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely
- výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
- spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
- spracovanie potvrdení pre nárok na nemocenské dávky zamestnancov
- spracovanie potvrdení pre nárok na dávku vnezamestnanosti vystúpených zamestnancov
- vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca
- spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Podvojné účtovníctvo:
- kontrola formálnej a vecnej stránky dokladov po stránke účtovnej a daňovej
- spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
- vedenie účtovného denníka, vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie
- vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
- sledovanie saldokonta pohľadávok a záväzkov
- vedenie pokladničnej knihy, vedenie knihy cenín asociálneho fondu
- evidencia DPH, spracovanie priznania DPH za zdaňovacie obdobie
- spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky

Hospodárske informácie

AZ FIN, spol. s r.o. Žilina

Obchodné meno

AZ FIN, spol. s r.o.

Sídlo

Borová 33, Žilina

PSČ

01007

IČO

44286317

IČ DPH

SK2022667174

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie

6 638,78€

Dátum vzniku

12.08.2008

Obrat spoločnosti2018: 46 564€

Počet zamestnancov

1 zamestnanec

Konateľ

Daniel Jancura

Spoločník

Daniel Jancura, podiel: 100%

Napíšte nám!