Visitorava.sk - turistické informácie o Orave

Hviezdoslavovo námestie 1651/2,
026 01 Dolný Kubín
Zobraziť na mape
+421 911 747 339
marketing@orava.sk
www.visitorava.sk

Fotogaléria

Visitorava.sk - turistické informácie o Orave Dolný Kubín, 1Visitorava.sk - turistické informácie o Orave Dolný Kubín, 1Visitorava.sk - turistické informácie o Orave Dolný Kubín, 1

Založenie:

Klaster ORAVA funguje od roku 2007, má viac ako 25 členov.

Spádová oblasť klientov:

Región Orava

Služby, produkty, špecializácia:

Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje podnikateľské subjekty a samosprávy s cieľom podporovať cestovný ruch, koordinovať marketingové aktivity svojich členov, spoločne propagovať región doma i v zahraničí, vytvárať produkty cestovného ruchu, organizovať kultúrne a športové podujatia .

Prečo sa stať členom
Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje podnikateľské subjekty a samosprávy s cieľom:

podporovať cestovný ruch
koordinovať marketingové aktivity svojich členov
spoločne propagovať región doma i v zahraničí
vytvárať produkty cestovného ruchu
organizovať kultúrne a športové podujatia
vydávať spoločné propagačné materiály
možnosť čerpať dotácie na vložené členské príspevky
účasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu
ponuka regionálnej karty zliav pre členov za zvýhodnenú cenu
podieľať sa na rozvoji cestovného ruchu v regióne
príprava nových projektov na rozvoj cestovného ruchu

TOP prémiové firmy