TAJBA, a.s.

Adresa: Železničná 2,
04414 Čaňa
  Zobraziť na mape

Fotogaléria

TAJBA, a.s. Čaňa, 1TAJBA, a.s. Čaňa, 1TAJBA, a.s. Čaňa, 1

Založenie:

TAJBA, a. s. vznikla v roku 1999. Významným medzníkom spoločnosti bol rok 2008, keď sa spoločnosť stala členom skupiny AGROFERT HOLDING.

Nasledovala kúpa spoločnosti Soya – Agrocenter, a.s. a následné zlúčenie s touto spoločnosťou. Ďalším krokom v napĺňaní strategického zámeru spoločnosti bolo prebratie existujúcich aktivít spoločnosti Poľnonákup – Novohrad, a.s., ktoré sú úzko spojené s poľnohospodárstvom, čo bolo zavŕšené kúpou časti podniku spoločnosti Poľnonákup – Novohrad, a.s. Tento proces úspešne prebehol koncom roka 2010.

Poslednou významnou zmenou bolo zlúčenie so spoločnosťou
AGROCENTRA Michalovce, a.s. k 1. 10. 2011.

Počet zamestnancov:

TAJBA, a.s. zamestnáva cca 110 zamestnancov a disponuje skladovou kapacitou pre rastlinne komodity v rozsahu 150 000 ton.

Spádová oblasť klientov:

Celé Slovensko aj Česko

Služby, produkty, špecializácia:

- Nákup a predaj rastlinných komodít

- Nákup a predaj osív, priemyselných hnojív, chemických ochranných prostriedkov

- Služby pre rastlinné komodity: sušenie, čistenie, skladovanie

- Hydrotermické spracovanie sójových bôbov a predaj finálneho produktu plnotučnej sóje

Spoločnosť TAJBA, a.s. je jednou zo spoločností koncernu AGROFERT. V jej súčasnej podobe predstavuje obchodnú spoločnosť so skúseným obchodným tímom a sieťou skladových priestorov s cieľom byť k farmárovi v každom okamihu čo najbližšie, pripravený pomôcť. Hlavnou aktivitou spoločnosti je predaj priemyselných hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, osív a motorovej nafty pre zabezpečenie rastlinnej výroby a výliskov, resp. šrotov olejnatých semien pre živočíšnu výrobu. Tieto materiálne vstupy do poľnohospodárskej prvovýroby ponúka spoločnosť TAJBA, a.s. pre svojich obchodných partnerov aj vo forme predfinancovania, teda s možnosťou odloženia splatnosti až do obdobia zberu výsledkov ich produkcie. S cieľom byť stále pripravený uspokojiť požiadavky svojich zákazníkov, spoločnosť disponuje dvomi maloobchodnými predajňami, šiestimi skladmi priemyselných hnojív, tromi skladmi prípravkov na ochranu rastlín a osív. Vypestované rastlinné komodity vykupuje od svojich obchodných partnerov do šiestich veľkoobjemových nákupných síl a disponuje s flotilou nákladných motorových vozidiel, ktoré využíva na distribúciu priemyselných hnojív a zvoz rastlinných komodít od farmárov ako aj vozidlami na distribúciu prípravkov na ochranu rastlín a osív. Zo sójových bobov nakúpených od lokálnych prvovýrobcov, produkuje v režime GMO-free „NON-GMO toastované sójové bôby“, ktorá je vďaka vysokej koncentrácii živín veľmi vhodným komponentom pre výrobu kŕmnych zmesí. Prostredníctvom dcérskych spoločností prevádzkuje rastlinnú výrobu na viac ako 2200 ha poľnohospodárskej pôdy.

Ocenenia:

TAJBA, a.s. bola preverovaná, vyhobuje a je certifikovaná už od roku 2001 až do súčastnosti.

systém HACCP - nákup, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov a výroba toastovanej plnotučnej sóje.

certifikát ISO 9001:2008 - skladovanie obilnín, strukovín, olejnín a súvisiace služby a obchodné činnosti. Výroba toustovanej plnotučnej sóje a múk.

certifikáty podľa schémy ISCC: GMP+ B1, GMP+ B3, GMP+ B4 - výroba, obchod a služby, zber a skladovanie prekládky, cestná doprava.

Zaujímavosti:

Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností Agrospol a Novoves pôsobí aj v poľnohospodárskej prvovýrobe na rozlohe cca 2400 ha ornej pôdy.


V súčasnosti sme 100% dcérska spoločnosť AGROFERT a.s., čo nás zaradzuje
do 3 najväčšej spoločnosti v Českej republike a oprávňuje nás používať označenie:
ČLEN KONCERNU AGROFERT

Hospodárske informácie

TAJBA, a.s. Čaňa

Obchodné meno

TAJBA, a.s.

Sídlo

Železničná 2, Čaňa

PSČ

04414

IČO

36188981

IČ DPH

SK2020045698

Právna forma

Akciová spoločnosť

Základné imanie

5 255 006,00€

Dátum vzniku

24.02.1999

Obrat spoločnosti2018: 53 505 440€

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Dozorná rada

Ivan Struhačka

Dozorná rada

Kvetoslava Trenčianska

Dozorná rada

Šarlota Molnárová

Predstavenstvo

Jindřich Macháček

Predstavenstvo

Ladislav Bajo

Predstavenstvo

Ladislav Bittó

Predstavenstvo

Robert Konopka

Napíšte nám!