Stredná odborná škola pod Bánošom

Pod Bánošom 80,
97401 Banská Bystrica
Zobraziť na mape
048 472 45 14
sos@sosbanbb.sk
www.sosbanbb.sk

Video prezentácia

Fotogaléria

Stredná odborná škola pod Bánošom Banská Bystrica, 1Stredná odborná škola pod Bánošom Banská Bystrica, 1Stredná odborná škola pod Bánošom Banská Bystrica, 1

Založenie:

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu.

Služby, produkty, špecializácia:

Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.

V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti.
Odbory v našej škole sú certifikované medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society).
Po vydaní medzinárodného certifikátu je výučný list a maturitné vysvedčenie platné v zahraničí.
Od 13.3.2015 spoločnosť IES zvyšuje rating školy na BB - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

Otázka

  Odoslať správu