Pomocné činnosti pri iných tažbách a dobývaní - celkovo 19 výsledkov

ALTA VIA, s. r.o.

Dubová 3966/47,
085 01 Bardejov

Art spektrum s.r.o.

Hlboká 3026/25,
921 01 Piešťany

Art Studio Ceramic s.r.o.

Dolný Bar 146,
930 14 Dolný Bar

Arwen s.r.o.

Gaštanová 8,
974 09 Banská Bystrica

Cafézia SK s. r. o.

Švábska 6821/24,
080 05 Prešov - Solivar

GeoBan Žilina, s.r.o.

Bytčická 89,
010 09 Žilina

Happiness plus s.r.o

Jantárová 30,
040 01 Košice-Juh

Ing. Erich Lacko

M. Gorkého 216/19,
971 01 Prievidza

ing. Peter Ďurčo - Nord Service

J. Horvátha 902/34,
967 01 Kremnica

JANOK spol. s r.o.

Pažite 952/42A,
010 09 Žilina


Kremeň Švedlár s.r.o.

Hattalova 8,
831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Orex, s. r. o.

Bystrická cesta 1,
034 01 Ružomberok

REGOS s.r.o.

Prievozská 4D,
821 09 Bratislava

SAND, s.r.o.

J. Hollého 645,
908 41 Šaštín - Stráže

Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o.

Majer - Malá Borša,
925 23 Hrubá Borša

T&B, s.r.o.

Nábrežie A. Kmeťa 20,
971 01 Prievidza

VRTGEO s.r.o.

Turčianske Kľačany 265,
038 61 Turčianske Kľačany

Vrty Jurkovič s.r.o.

Štefánikova 76,
941 11 Palárikovo

ZEOLIT s.r.o.

Bakossova 8,
974 01 Banská Bystrica