MILLMAN - Bezpečnoť práce, Požiarna ochrana

Bakossova 8,
974 01 Banská Bystrica
Zobraziť na mape
+421 918 720 458
+421 948 061 020
svantner@exteria.sk
www.exteria.sk

Video prezentácia

Fotogaléria

MILLMAN - Bezpečnoť práce, Požiarna ochrana Banská Bystrica, 1

Založenie:

Značka EXTÉRIA pôsobí na trhu v ČR od roku 2011. V roku 2016 začala pôsobiť na Slovenskom trhu. Svoju činnosť začala rozvíjať a budovať v Ostrave, kde sa presadila aj medzi veľkou konkurenciou, a to vďaka unikátnemu KNOW-HOW. Na tomto základe vytvorila patentovaný a chránený franchisingový koncept EXTÉRIA MARKET
, ktorý pôsobí v rámci celej ČR a Extéria sa tak stala poprednou profesionálnou a odbornou spoločnosťou v ČR.

Spádová oblasť klientov:

Slovensko, Česko

Služby, produkty, špecializácia:

Hlavným cieľom je poskytovať outsourcing v zákonnej oblasti bezpečnosti práce BOZP a ochrane pred požiarmi OPP od malých adminov SZČO cez štátnu správu až po veľké priemyselné podniky . Ďalej svoju činnosť v oblasti BOZP a OPP poskytujeme v školstve, zdravotníctve, sieťovým franchisovým konceptom.

Komplexný outsourcing v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi

Hlavnou náplňou činnosti firmy je poskytnúť komplexný a dlhodobý outsourcing v oblasti bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi, podľa platnej legislatívy u našich klientov.

Ponúkame spracovanie všetkej dokumentácie v oblasti BOZP a OPP, podľa platnej legislatívy, profesionálne školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP a OPP, posúdenie požiarneho nebezpečenstva vrátane začlenenia, poradenstvo v BOZP a OPP, predaj výstražného označenia, hasiacich prístrojov. Revízie elektrických spotrebičov a el. inštalácie budov externými dodávateľmi.
Zastupovanie klientov pri kontrolách štátneho odborného dozoru – svoju prácu (dokumentáciu) si vždy obhájime

Úplne ojedinelá služba je zastupovanie našich klientov autorizovaným bezpečnostným technikom, technikom BOZP a OPP, pri kontrolách štátneho odborného dozoru, ktorým je Inšpektorát práce (IP), Hasičský záchranný zbor, Regionálný úrad verejného zdravotníctva (RUVZ).
Pravidelný servis

Naša firma neponúka obyčajnú konzultáciu a nezáväznú prehliadku pracovísk, ako je mnohokrát časté.

Pracovníci firmy navštívia pracovisko klienta, kde vykonajú kontrolnú činnosť, upozornia na nedostatky. Zavedú celú agendu do systému, ktorý stráži termíny jednotlivých školení a revízií. Ďalej potom spolupracujú na odstránení chyb. Administratívna agenda je vedená v centrále a na pobočkách našej spoločnosti. Spracovávame komplexnú odbornú dokumentáciu BOZP a OPP, podľa prevádzkovanej činnosti našich klientov. Ich aktualizácia je v ďalších rokoch úplne zadarmo.
Sme o krok pred legislatívou

Naša spoločnosť má už od svojho vzniku svojich spolupracovníkov zamestnaných v trvalom pracovnom pomere. V súčasnosti to je šestnásť pracovníkov v trvalom pracovnom pomere a 5 na vedľajší pracovný pomer (pre revíznu činnosť).

Technické a materiálne zázemie firmy, neustále vzdelávanie našich zamestnancov s profesionálnym potenciálom vedomostí všetkých predpisov, noriem a zákonov, vytvára predpoklady pre kvalitne a profesionálne odvedenú prácu.

Vnútorný kontrolný systém znižuje možnosť omylu a nekvalitnej práce na minimum. Znalosti našich odborných pracovníkov naproti tomu vytvárajú obrovské spektrum vedomostí, ktoré sú našim klientom plne k dispozícii. V týchto ohľadoch sú výsledky našej firmy neporovnateľné s prácou firiem “obývačkového typu“.

Naši zamestnanci sú pravidelne školení v oblasti BOZP.

Zaujímavosti:

EXTÉRIA je riadnym členom Českej a Slovenskej asociácie franchisingu a pravidelným partnerom Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising organizované v ČR a SK.

Hospodárske informácie

MILLMAN - Bezpečnoť práce, Požiarna ochrana Banská Bystrica

Obchodné meno

MILLMAN, s.r.o.

Sídlo

Nám. M. R. Štefánika 26/32, Brezno

PSČ

97701

IČO

52521796

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie

5 000,00€

Dátum vzniku

16.07.2019

Obrat spoločnosti2019: 191 679€

Spoločník

Milan Švantner, podiel: 50%

Spoločník

KFSS spol. s r. o., podiel: 50%

Konateľ

Milan Švantner

TOP prémiové firmy