M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. - Security Services

Zvolenská cesta 25,
97405 Banská Bystrica
Zobraziť na mape
048 414 19 87
major@major.sk
www.major.sk

Video prezentácia

Fotogaléria

M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. - Security Services Banská Bystrica, 1M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. - Security Services Banská Bystrica, 1

Založenie:

Značka MAJOR pôsobí na slovenskom trhu už 29 rokov.

Spádová oblasť klientov:

Služby poskytujeme na území celého Slovenska, spoločnosť sídli v Banskej Bystrici a pobočky sú v Bratislave a v Prešove.

Služby, produkty, špecializácia:

SECURITY SERVICES:
- bezpečnostné poradenstvo
- spracovanie bezpečnostných auditov a projektov ochrany majetku
- návrh riešení, zabezpečenie inštalácie bezpečnostných systémov
(bezpečnosť IS, technická a objektová bezpečnosť, IT riešenia, SW Aplikácie)
- výkon fyzickej strážnej služby a ochrany objektov, vrátane psovodov
- usporiadateľské služby
- služby v oblasti požiarnej ochrany (požiarne hliadky, HZS podniku a pod.)


OFFICE SERVICES:
- telefónna ústredňa (prepájanie hovorov)
- informátorské & recepčné služby
- kopírovacie služby
- postové služby
- správa registratúry a úschova registratúrnych záznamov

PROPERTY SERVICES:
- technická správa a údržba objektov a budov
- obsluha tepelno-technických zariadení, obsluha kotolní, zabezpečenie
- vykurovania objektov a zabezpečenie prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV).

Otázka

  Odoslať správu