Danucem Slovensko a.s

Rohožník 906,
906 38 Rohožník
Zobraziť na mape
034 77 65 205
zakaznickyservis@danucem.com
www.danucem.sk


Video v príprave

Fotogaléria

Danucem Slovensko a.s Rohožník, 1Danucem Slovensko a.s Rohožník, 1

Služby, produkty, špecializácia:

2 cementárne - výroba kvalitného šedého a bieleho cementu.
45 betonární - betón vyrobíme, dovezieme aj odskúšame.
6 štrkovní a lomov - na výber máte kamenivo rôznej zrnitosti.
1 úložisko kameniva - uskladnenie kameňa a zeminy vo výkopových jamách.

Spoznajte Danucem

Budujte niečo nové so stavebnými materiálmi od Danucem. Komplexnú ponuku dopĺňame poradenstvom a skúsenosťami z nadnárodnej spoločnosti. Do budúcna budeme ešte viac dbať o to, aby vaše stavby vyrastali s ohľadom na bezpečnosť a životné prostredie. A popri tom si nájdeme čas aj na upevňovanie vzťahov s dlhoročnými partnermi. Pretože aj vďaka nim sme sa zaradili k špičke v stavebnom odvetví.

Naša vízia

Naše produkty a riešenia nám umožňujú vytvárať a formovať zodpovedný udržateľný rast. Zaviazali sme sa byť zodpovedným regionálnym lídrom, ktorý myslí na udržateľnú budúcnosť svojho regiónu. Budovanie komunít a prostredia, kde má každý možnosť uspieť a rásť.

Naše poslanie

Tak ako doteraz, aj do budúcna sa plánujeme pridržiavať nám blízkych hodnôt, akými sú zodpovednosť, dôveryhodnosť či bezpečnosť. Len vďaka nim sa nám podarí podnikať v stavebníckom odvetví s dlhodobo udržateľným vplyvom.

Zaujímavosti:

Vzťah k životnému prostrediu

Usilujeme sa o to, aby sme minimalizovali negatívne vplyvy z priemyselných činností, ktoré vykonávame. Zlepšenia v oblasti výrobných postupov zahŕňajú optimalizáciu procesov, minimalizácia tvorby odpadu, využívanie alternatívnych materiálov vo výrobe, energetickú efektivitu a znižovanie tvorby emisií.
Investovanie do modernizácie prevádzky zahŕňa posúdenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie, tak aby bola zabezpečená maximálna kontrola zainteresovaných strán.

Otázka

  Odoslať správu