Creditreform

Komplexné služby v oblasti riadenia finančných rizík

Creditreform Slovenská republika je dominantným dodávateľom hospodárskych informácií v rámci celej Európy a Číny. Naše dlhoročné skúsenosti garantujú Vaše bezpečné podnikanie. Druhou oblasťou našej činnosti je správa pohľadávok. Inkasný software vyvinutý priamo na mieru zaručuje efektívnu správu a vymáhanie pohľadávok s vysokou úspešnosťou. Naše produkty minimalizujú Vaše obchodné riziká.

Hospodárske informácie - Mať plány je dobré, ale ešte lepšie je ich bezpečne uskutočniť… Chcete si urobiť predstavu o ekonomickej situácii Vášho obchodného partnera? Chcete zvýšit kreditné limity Vašich odberateľov? Zvažujete, či s ponukou osloviť neznámu spoločnosť?

Pokiaľ áno, využite naše hospodárske informácie. V rozsahu a jazyku, aký si vyberiete, Vám dodáme komplexné a aktuálne údaje o spoločnosti, vrátane účtovných výkazov, finančných ukazovateľov, hodnotenia a medzinárodného skóringu. Všetky údaje budete mať k dispozícii online a to nielen o slovenských firmách, ale aj o firmách z ostatných krajín Európy.

Inkaso pohľadávok - Nechcú Vám zákazníci zaplatiť? Obráťte se na nás!

Creditreform je kompetentný a kvalifikovaný partner pre inkaso pohľadávok nielen v Slovenskej republike, ale tiež kdekoľvek v zahraničí. K externej správe nám môžete postúpiť celé portfólio Vašich pohľadávok alebo nám zveríte len jednotlivých neplatičov. Pohľadávky vymáhame mimosúdne, súdne aj vrátane exekúcií voči dlžníkom po celom svete. Pohľadávka postúpená k inkasu musí byť po splatnosti a nemala by byť sporná.

Marketingové adresy - Zamerajte sa len na solventných zákazníkov

V časoch rastúcej konkurencie je stále ťažšie nájsť správnych a spoľahlivých odberateľov. Zamerajte preto svoje aktivity len na solventných zákazníkov, ktorým môžete bez obáv poskytnúť dodávateľský úver.

Našim klientom ponúkame aktuálne adresy aktívnych firiem s preverenou bonitou. Svojich obchodných partnerov si vyberiete sami na základe zvolených kritérií alebo Vám zoznam pripravíme podľa Vašich inštrukcií. Vyberať môžete podľa oboru činnosti, sídla, právnej formy, obratu a podľa počtu zamestnancov.

Monitoring - Prevencia pred problematickými firmami

Chcete mať pod kontrolou negatívne a pozitívne zmeny u Vašich obchodných partnerov? Denne pre Vás sledujeme jednotlivé portfóliá alebo Vám každý týždeň v rámci služby Monitoring dodáme všetky aktuálne negatívne udalosti.

CrefoPort - Dodáme Vám informácie o všetkých firmách na svete – online alebo offline!

Bezpečné rozhodnutie vďaka aktuálnym hospodárskym informáciám
Stály dohľad nad Vašimi partnermi - vyvarujte sa nepríjemných prekvapení
Chránime Váš obchod. Celosvetovo.
Cielený marketing - Váš kľúč k získaniu spoľahlivých zákazníkov

Počet spoločností v Crefoport databáze - 29.869.494
Dodaných obchodných informácií v predchádzajúcom roku - 8.125.746
Uzavretých prípadov vymáhania pohľadávok v predchádzajúcom roku - 124.321

Kontakt

Kladnianska 34
SK-821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 6841
Fax: +421 2 4363 6984

info@creditreform.sk
http://www.creditreform.sk