Vyhľadávaniue

Činnosti investičných manažérov - celkovo 21 výsledkov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Malý trh 2/A,
81108 Bratislava

Investičný fond HORNÁD, a.s.

Lazaretská 12,
81108 Bratislava

IPF HRON, a. s.

Lazaretská 12,
81108 Bratislava

QUADRICA Private Equity, a. s.

Ružinovská 42,
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

Dvořákovo nábrežie 8,
81102 Bratislava

Slovak Investment Holding, a. s.

Grösslingová 44,
81109 Bratislava

Slovak Investment Opportunities Fund, a.s.

Križkova 9,
81104 Bratislava


SOLARIS eleven s.r.o.

Jantárová 30,
04001 Košice

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

Hodžovo námestie 3,
81106 Bratislava

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Mlynské Nivy 1,
2482004 Bratislava