AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Adresa: Kolárska 6,
811 06 Bratislava

Hospodárske informácie

AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Bratislava

Obchodné meno

AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo

Kolárska 6, Bratislava

PSČ

811 06

IČO

35968079

Právna forma

Organizačná zložka

Dátum vzniku

09.12.2005

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Konateľ

Peter Socha

Majiteľ

AXA životní pojišťovna a.s.

Predmet činnosti

Životné poistenie

Odporúčané firmy

EkonServis, k.s., Bratislava
SAHESA, účtovníctvo, Bratislava
Sakap, účtovníctvo, Bratislava
BILANX Slovakia s. r. o., Bratislava