Poľnohospodárske družstvo podielníkov Horný Bar

Adresa: Horný Bar 162,
930 33 Horný Bar
Telefón: 031/5597105
031/5597217
E-mail: pdphornybar@stonline.sk
Web: www.voloda.sk

Poľnohospodárske družstvo podielníkov Horný Bar Horný Bar

Obchodné meno

Poľnohospodárske družstvo podielníkov Horný Bar

Sídlo

Horný Bar 162, Horný Bar

PSČ

930 33

IČO

36234508

IČ DPH

SKSK2020197278

Právna forma

Družstvo

Dátum vzniku

07.05.1999

Obrat spoločnosti2017: 969 609€

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Predstavenstvo

Ján Synek

Predstavenstvo

Jozef Korpič

Predstavenstvo

Juraj Lelkes

Predstavenstvo

Juraj Nagy

Predstavenstvo

Ladislav Soós

Predstavenstvo

Oskár Brezovsky

Predstavenstvo

Otokar Starý

Vyhľadať trasu

Odporúčané firmy

AGRITECH SLOVAKIA - kŕmne technológie
MASCHINENRING
TAJBA, a.s.