Poľnohospodárske družstvo podielníkov Horný Bar

Adresa: Horný Bar 162,
930 33 Horný Bar
Telefón: 031/5597105
031/5597217
E-mail: pdphornybar@stonline.sk
Web: www.voloda.sk

Obchodné meno

Poľnohospodárske družstvo podielníkov Horný Bar

Sídlo

Horný Bar 162, Horný Bar

PSČ

930 33

IČO

36234508

IČ DPH

SKSK2020197278

Právna forma

Družstvo

Dátum vzniku

07.05.1999

Obrat spoločnosti

2016: 1 156 497€

Počet zamestnancov

15

Predstavenstvo

Ján Synek

Predstavenstvo

Jozef Korpič

Predstavenstvo

Juraj Lelkes

Predstavenstvo

Juraj Nagy

Predstavenstvo

Ladislav Soós

Predstavenstvo

Oskár Brezovsky

Predstavenstvo

Otokar Starý

Vyhľadať trasu

Odporúčané firmy

KV store - sanita, kúpeľne
Vojtech Tornyai - Bill MC
MATIBO - chovateľské potreby, krmivá
ARRI, strechy