LIVONEC, protipožiarna a záchranárska technika

Adresa: Hraničná 13,
058 01 Poprad
Telefón: 02/43414940
052 / 772 83 57
E-mail: bratislava@livone.sk
Web: www.livonec.sk

Video prezentácia

Založenie:

Firma LIVONEC vznikla 4.12.1990. Samotný fakt o dlhoročnom pôsobení na trhu, svedčí o našich kvalitách.

Počet zamestnancov:

40

Spádová oblasť klientov:

Riaditeľstvo firmy je v Bratislave.

Máme vytvorenú celoslovenskú sieť pobočiek, ktorú neustále rozširujeme a skvalitňujeme.

Poprad - Košice Spišská Belá - Prešov - Spišská Nová Ves - Žilina - Stará Ľubovňa - Banská Bystrica - Krompachy - Trnava - Ružomberok - Nitra - Levice

Služby, produkty, špecializácia:

Komplexný servis protipožiarnej a záchranárskej techniky s pôsobnosťou na území celej Slovenskej republiky.

Na každej pobočke je predajňa, v ktorej je široký sortiment žiadaných požiarnotechnických zariadení, bezpečnostného značenia. Náš sortiment neustále rozširujeme.

Frekventovaná doprava medzi jednotlivými pobočkami nám umožňuje operatívne presuny tovaru podľa potrieb zákazníkov.

Po dohode tovar dovezieme na zákazníkom určené miesto.
Každá pobočka má k dispozícii servisné vozidlá vybavené potrebným náradím, náhradnými dielmi na operatívne vykonávanie požiarneho servisu, čo nám umožnuje väčšinu prác vykonávať priamo v objektoch našich zákazníkov.

Na každej pobočke sú k dispozícií pracovníci s odbornou spôsobilostou na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov a na vykonávanie činnosti technika, špecialistu požiarnej ochrany a odborného pracovníka bezpečnosti práce.

LIVONEC, protipožiarna a záchranárska technika Poprad, 1LIVONEC, protipožiarna a záchranárska technika Poprad, 1LIVONEC, protipožiarna a záchranárska technika Poprad, 1LIVONEC, protipožiarna a záchranárska technika Poprad, 1

LIVONEC, protipožiarna a záchranárska technika Poprad

Obchodné meno

LIVONEC, s.r.o.

Sídlo

Hraničná 13, Poprad

PSČ

05801

IČO

31730671

IČ DPH

SK2020515266

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie

25 000,00€

Dátum vzniku

10.07.1996

Obrat spoločnosti2017: 12 632€

Počet zamestnancov

3-4 zamestnanci

Konateľ

Jiří Livonec

Spoločník

Jiří Livonec, podiel: 50%

Spoločník

Mária Livoncová, podiel: 50%

Vyhľadať trasu