Tibor Barát - Internatio- nal Transport

Adresa: Mičinská cesta 38,
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 088 46786

Vyhľadať trasu

Odporúčané firmy

MH-Sped - kamiónová doprava, logistika
KAMIKO - HYGIENE, personálna a priemyselná hygiena
QECON - ISO certifikácia, manažérstvo kvality
MIROMAX - hasiace prístroje, BOZP