Zabudli ste heslo?
Nie ste zaregistrovaný?
Urobte tak!
Registrovaní používatelia

   Kódex kvality

Spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. poskytuje klientsky orientované, obchodné, reklamné a ekonomické služby so snahou zvýšiť úspešnosť podnikania klientov.

Starostlivosť o klienta a poskytovanie bezchybného servisu je prvoradým cieľom spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s.. Tomu podriaďuje spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. všetku činnosť: nezávislosť v rozhodovaní, starostlivosť o klientov z objektívnej pozície, koordinácia a efektívne sprostredkovanie vysoko kvalitných služieb, a to vlastných, alebo dodávateľsky, prehľadná dokumentácia, flexibilita a plánovaná úspešnosť.

Kvalita služieb nie je pre spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. stav, ale proces neustáleho vývoja a zdokonaľovania.

Klient a jeho nároky a požiadavky sú impulzom pre neustále zdokonaľovanie postupov a metód uplatňovaných v spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s.. Spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. verí v liberálnu podnikateľskú ekonomiku. Je otvorená novým myšlienkam a nápadom, starostlivo ich študuje a napomáha ich formovaniu v súlade so záujmami klientov, štátu a ekonomiky. Spoločnosť Adresarfiriem.sk, a.s. sa zaviazala poskytovať klientom servis na vysokej úrovni. Na to je potrebné veľké množstvo dôvery klientov. Táto dôvera môže existovať a prehlbovať sa iba ak sa služby spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s. prejavujú najvyšším stupňom serióznosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti, dôvery a profesionálnych schopností.

Všetky mechanizmy v spoločnosti Adresarfiriem.sk, a.s. sú orientované tak, aby bola zabezpečená maximálna možná kvalita poskytovaných služieb, diskrétnosť, ochrana obchodného tajomstva a všetkých dát.

Adresarfiriem.sk, a.s. je spoločnosť so širokým portfóliom služieb a s kvalitným zázemím. Zamestnáva a spolupracuje s vysoko kvalifikovanými, medzinárodne skúsenými špecialistami. Pre riešenie štandardných, ale aj špecifických problémov má potrebné know-how

Informácie o firmách zo Slovenska ako textové informácie, videá, IČ DPH číslo atď.

Adresarfiriem.sk je obchodný adresár firiem na Slovensku! Vďaka obrázkom, textovým popisom a firemným videám poskytujeme komplexný prehľad o slovenských firmách. Tu tiež môžete zistiť IČ DPH číslo ako aj obrat, počet zamestnancov, spoločníkov, osoby konajúce v mene spoločnosti a mnoho ďalších informácií.